aöf

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kaydı olanlar için – Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ne kadar ve kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgiler aşağıda yer alıyor.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

1. 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren tüm ders seçimi öğrencinin kendisine bırakılmıştır. 45 AKTS* krediye kadar ders seçebileceksiniz.

2. Öncelikle ders seçimi (ekle/sil) yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyerek onaylayınız. Yaptığınız işlemleri onaylamadığınız takdirde, ders seçimi (ekle/sil) geçersiz sayılacaktır.

3. Tabloda tekrar ettiğiniz dersler, koşullu geçer dersler ve ilk kez alınan dersler farklı renklerde gösterilmiştir.

4. Koşullu geçer notlu derslerin seçimi öğrencinin planlamasına bağlıdır.
Koşullu geçer notlu derslerin seçilip tekrar alınması ve daha yüksek notla başarılması halinde; Genel Ortalaması yükselecektir
Öğrenci koşullu geçer notlu dersleri seçmeyip FF notlu dersleri ve/veya ilk kez alacağı derslerle Genel Not Ortalamasını en az 2,00 yaparsa      Akademik Durumu Başarılı olacak ve öğrenci bu durumda koşullu derslerinde de başarılı sayılacaktır.

5. Bir dersi silmek için “Sil” butonuna, eklemek için “Ekle” butonuna basmanız yeterlidir.

6. Bir dersi seçmemeniz o dersten sorumlu olmadığınız anlamına gelmez. Seçmediğiniz/Sildiğiniz dersleri daha sonra dersin açıldığı dönem/dönemlerde almak zorundasınız. Derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazsınız.

7. FF harf notlu dersinizi seçmemeniz halinde sorumlu olduğunuz derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacağınızdan, seçmediğiniz ders/dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde kayıt yenileterek almanız gerekecektir.

8. Lisans programlarında birinci yarıyıldan ders seçtiyseniz 5. ve 7. yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders seçtiyseniz 7. yarıyıldan ders alamazsınız (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I dersleri hariç).

9. Lisans programında kayıtlı olup önlisans diploması almak istiyorsanız ilk dört yarıyıldaki derslerin yanı sıra ilgili dönemlerde Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini de seçip başarılı olmalısınız.

10. Ders seçimi yapmamanız halinde bankada ödeme oluşmayacak, kayıt yeniletemeyecek, öğrencilik haklarından yararlanamayacak ve sınavlara giremeyeceksiniz.

11. Kayıt yenileme tarihleri içinde bankaya kayıt yenileme bedelini ödemediğiniz sürece dilediğiniz kadar ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Bankaya kayıt yenileme bedeli ödendikten sonra veya kayıt yenileme tarihleri geçtikten sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

12. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren “Şehitlerin eş ve çocukları, malullerin kendileri ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocukları” kayıt yenileme işlemleri ile ilgili 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzunun 2.5.3 maddesindeki açıklamaları mutlaka okumalıdır.

13. Engelli öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemleri ile ilgili 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzunun 2.5.3 maddesindeki açıklamaları mutlaka okumalıdır.

14. Ders seçiminizi yaptıysanız geçmiş dönem borcunuzu ve kayıt yenileme bedelini ödeyerek kaydınızı yeniletebilirsiniz.

15. 22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinin 3. bendinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (Çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” denilmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin ₺35.50 dönem öğrenci katkı payı tutarını ödemesi gerekmektedir.

Bazı öğrencilerimizin bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde, YÖKSİS’te birden fazla öğrenciliği görünmektedir. Bu öğrencilerimizin ₺35.50 dönem öğrenci katkı payı tutarını ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce ilişik kestiği/mezun olduğu üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. YÖKSİS’ten bilgisini güncelleten öğrenciler tekrar ders seçimi (ekle/sil) sayfasına girerek son aşamaya kadar ilerleyip “KAYDET” butonuna basarak banka bilgilerini güncelleyeceklerdir.